Hoppa till: sidmeny | sektionsmeny | innehåll

Styrelse

Ordförande:Lena Uhlin070-7494644lenauhlin@telia.com
Sekreterare:Irmgard Palm076-0221243irmgard.palm@gmail.com
Kassör:Jan Hjort070-7320697jan@familjenhjort.se
Ledamot:Gunnel Alkestrand070-6030690gunnel.alkestrand@gmail.com
Ledamot:Gunnar Skoglund073-3858439


Revisor:Barbro Gutfelt
Valberedning:Yvonne Eklund, Maj-Britt Norén


Hedersordförande:Björn Lundahl070-5804084b7lundahl@gmail.com
Adjungerad till styrelsen


Anmälan

Nya medlemmar är välkomna att anmäla sig i anslutning till konserter eller direkt till JSV’s sekreterare Irmgard Palm, tel 0760-221243, irmgard.palm@gmail.com


Årsavgift

Årsavgiften för 2022 är 150 kr per år för enskild medlem och 200 kr för familj med samma adress samt 1000 kr för företag.
Avgiften sätts in direkt på vårt PlusGiro konto nr 55 34 45-8.
Ange namn, telefon, adress och emailadress.